Орхон аймгийн
Татварын газар​

Хагас жилийн тайлангаас өмнө Etax.mta.mn хуудсанд нэвтрэх төхөөрөмжийн баталгаажуулалтаа хийгээрэй

Хэрэв и-мэйл хаяг нь устсан 6 оронтой тоо авах боломжгүй + Утасны дугаараас мсж илгээхийн аль аль нь болохгүй байвал: НУУЦ ҮГ сэргээх хэсгээр утсаа өөрчлөөд үзээрэй.