Орхон аймгийн
Татварын газар​

Орхон аймгийн татварын хэлтсийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл