Орхон аймгийн
Татварын газар​

Мэдээ мэдээлэл

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэшлийн тэргүүлэх зэрэгтэй, тэргүүний архивч Я.Биндэрьяа албан хаагч нарт “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам” сэдэвт сургалт зөвлөгөө өгч байна

Видео булан